MBD s dôrazom na
patologické fraktúry kostí

Chamaeleo InfoWeb

© Chamaeleo InfoWeb
2005

sanchez.wz.cz
bojars

MBD s dôrazom na patologické fraktúry kostí

(Ľubomír Tarabčák)


MBD je z angličtiny prevzatý názov a znamená doslovne "metabolická porucha kosti" (metabolic bone disease) . Je to diagnóza, pri ktorej môže mať chameleón niekoľko symptómov ako zlomené kosti, zmäknutá ohybná prilba, mäkké ďasná a disfunkcia jazyka. Fraktúry kosti sú u chameleónov časté špeciálne u mladých rapídne rastúcich jedincoch. Chameleóni majú na prednej alebo zadnej končatine zlom, ktorý mylne pripomína kĺbové ohnutie.


MBD je komplexný priebeh choroby a je obvykle dlhodobý výsledok deficitu kalcia v potrave, vit D3, zlého pomeru vápnika ku fosforu a/alebo nedostatku expozície UVB žiareniu. Výsledkom býva oslabená kosť, ktorá sa ľahko lame a ohýba. Najčastejšie miesta ohybu alebo fraktúr sú tie partie, ktoré sú pod najväčším tlakom čiže predné a zadné končatiny od lakťa po chodidlo. V pokročilom štádiu sa chameleón nedokáže zdvihnúť na končatiny aj keď jeho končatiny nemuseli stratiť vitálnu pohyblivosť. Eventuálne sa u chameleónov objavuje strata apetítu, letargia, mŕtvica, záchvaty a nakoniec ak nie je liečený smrť.


Veterinárna správa Marc H. Kramera:

Mladí chameleóni jemenský na obrázkoch nižšie sú zo znášky 35 postihnutých zvierat. Deformácie končatín sa objavili v kompletnej znáške ako následok metabolickej poruchy kostí zvanej rachitída. Rachitída je choroba mladých rýchlo rastúcich jedincov, zapríčinená deficitom živín vedúcim k zlyhaniu správnej kalcifikácii kostí. Títo chameleóni boli z prevažnej väčšiny kŕmení larvami Tenebrio molitor, ktoré majú veľmi nevhodný pomer vápnika a fosforu. Ba viac cvrčky neboli pravidelne poprášené vápnikom. UVB osvetlenie (ZooMed's ReptiSun 5.0) bolo použité, ale aj tak sa u zvierat objavila rachitída ako následok deficitu živín potrebných pri stavbe kostí.


Na obrázkoch vidno fraktúry končatín, ktoré sú na miestach typických pre MBD. Tieto zvieratá boli v regeneračnom stupni choroby a kosti sa začali kalcifikovať. Zvieratá v tejto skupine mali fraktúry na 1 až 4 končatinách.


fraktúra fraktúra
fraktúra fraktúra

Ďalšie prípady MBD

ohybná prilba pokročilá MBD
Všimnite si veľmi ohybnú
prilbu na tomto jedincovi
Veľmi pokročilé
odvápnenie kostí
fraktúra fraktúra
Všimnite si ako fraktúry oboch končatín
tak aj neschopnosť postaviť sa na vlastne nohy
fraktúra fraktúra
Disfunkcia jazyka Pokrivená chrbtica u F. pardalis

Liečba a diagnóza

Liečba MBD musí pozostávať z niekoľkých bodov. Ako prvé je treba upraviť stravu a živiny. Rôznorodý predkŕmení hmyz pravidelne poprašovaný kalciom a vitamino-minerálnymi doplnkami je špeciálne pre mladé chameleóni veľmi dôležitý. Vyvarujte sa kŕmeniu hmyzom so zlým obsahom a pomerom vápnika ku fosforu. Dodajte vhodné UV svetlo(svetlo s UVB žiarením najmenej 2%).


Liečba (pod dohľadom veterinára) spočíva v podaní orálneho alebo injekčného kalcia, vit D3 a kalcitoninu. Situácia si môže vyžiadať aj násilné kŕmenie, napájanie dehydratovaného zvieraťa a fixácia fraktúry. Manipulujte s takto chorými zvieratami veľmi opatrne! Keďže majú odvápnené kosti, veľmi ľahko môže dôjsť k zlomeninám v prípade nepozornosti. RTG snímky môžu pomôcť identifikovať chorobu a lokalizovať miesta s nízkou hustotou vápnika. Krvné analýzy kalcia a fosforu môžu pomôcť pri určovaní liečebného postupu. Všeobecne MBD je liečiteľná ak je diagnostikovaná a liečená v rannom štádiu choroby.


Text a fotografie sú čerpané z internetovej stránky:
http://adcham.com/html/veterinary/mbd-fractures-kramer.html/
ktorej autorom je Marc H. Kramer
  © Chamaeleo InfoWeb -stránky chovateľov a priateľov chovateľov chameleónov a nadšencov teraristiky.